Het waterproject in Benin

De opbrengsten van Muziek aan de Plas

Het gebied De latrines Gedenkplaat
Put met waterafvoer Een van de putten