Voorwaarden voor deelname aan Muziek aan de Plas

De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

 

- Deelnemers met een eigen boot zijn gehouden aan een maximale lengte van het schip van 8 meter.

- Stichting Muziek aan de Plas is niet aanprakelijk voor welke schade dan ook.

- Stichting Muziek aan de Plas behoudt zich het recht voor het programma te wijzigen.

- Indien de weersomstandigheden een concert in de buitenlucht niet toelaten, zulks ter beoordeling van de organisatie van het  evenement, behoudt Stichting Muziek aan de Plas het recht voor om het evenement af te gelasten, dan wel naar een nieuwe datum te  verplaatsen.

- In het geval van afgelasting wordt 50% van betaalde bedragen voor de toegang tot het evenement gerestitueerd.

- In het geval van verplaatsing naar een nieuwe datum vervalt het recht op restitutie.

- Tijdens het evenement houdt u zich aan de aanwijzingen in het programma en de aanwijzingen van de organisatie.  

- Deze algemene voorwaarden gelden voor alle deelnemers aan Muziek aan de Plas.