Voorwaarden voor deelname aan Muziek aan de Plas

De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

  • Deelnemers met een eigen boot zijn gehouden aan een maximale lengte van het schip van 8 meter.
  • Stichting Muziek aan de Plas is niet aanprakelijk voor welke schade dan ook.
  • Stichting Muziek aan de Plas behoudt zich het recht voor het programma te wijzigen.
  • Indien onvoorziene omstandigheden, bijvoorbeeld het weer, een concert niet toelaten, zulks ter beoordeling van de organisatie van het ¬†evenement, behoudt Stichting Muziek aan de Plas het recht voor om het evenement af te gelasten, dan wel naar een nieuwe datum te ¬†verplaatsen.
  • In het geval van afgelasting wordt 50% van betaalde bedragen voor de toegang tot het evenement gerestitueerd.
  • In het geval van verplaatsing naar een nieuwe datum vervalt het recht op restitutie.
  • Tijdens het evenement houdt u zich aan de aanwijzingen in het programma en de aanwijzingen van de organisatie.
  • Deze algemene voorwaarden gelden voor alle deelnemers aan Muziek aan de Plas.